Aviz URGENT privind siguranţa la locul de utilizare

Trilogy Evo şi Trilogy Evo O2

Acest document conţine informaţii importante pentru continuarea utilizării corecte şi în siguranţă a echipamentului dumneavoastră Analizaţi informaţiile următoare cu toţi membrii personalului dumneavoastră, care trebuie să cunoască conţinutul acestei comunicări. Este important să înţelegeţi implicaţiile acestei comunicări. Păstraţi o copie împreună cu Instrucţiunile de utilizare ale echipamentului.
Descarcă avizul urgent privind siguranţa la locul de utilizare emis de Philips pentru dispozitivele Trilogy Evo şi Trilogy Evo O2.